NGÀY HỘI VỆ SINH TRƯỜNG HỌC 2018-2019

Tháng Hai 26, 2019 2:26 chiều

Nhằm nâng cao ý thức tham gia về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học và ở cộng đồng. Góp phần rèn luyện phát triển ý thức, hành vi VSCN và VSMT của học sinh. Rèn luyện kĩ năng sử dụng, bảo quản tốt công trình vệ sinh trong nhà trường, gia đình và nơi công cộng.  Sáng thứ sáu ngày 15/02/2019 trường tiểu học Kim Đồng đã tổ chức “Ngày hội vệ sinh trường học”

Cán bộ, giáo viên và các em học sinh đã dọn dẹp phong quang toàn bộ trường học một cách sạch sẽ

Học sinh tham gia đầy đủ, đảm bảo an toàn, phấn khởi và nhiệt tình tham gia

Sau khi nhận văn bản chỉ đạo, ban giám hiệu đã kịp thời triển khai chỉ đạo và thành lập ban tổ chức. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cho các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên thực hiện.
Đỗi ngũ CCVC và học sinh nhiệt tình tham gia và có tinh thần trách nhiệm cao, tạo được không khí vui nhộn trong phong trào văn nghệ trong nhà trường.
Sau hội thi, các em đã nhận thức được tầm quan trọng trong việc giữ vệ sinh cá nhân môi trường 
Ngoài những kết quả đã đạt được, có một số lớp có đầu tư nhưng chưa có hiệu quả và thiếu tính thiết thực.