ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC

Tháng Tám 5, 2019 10:18 sáng

Ngày nay, khi công nghệ thông tin càng phát triển thì việc phát ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực là một điều tất yếu.  Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, CNTT bước đầu đã được ứng dụng trong công tác quản lý, một số nơi đã đưa tin học vào giảng dạy, học tập

Trường TH Kim Đồng đã đưa phần mềm KAHOOT vào trong giảng dạy để phát huy tính tích cực cũng như tạo không khí lớp học sôi nổi qua một số tiết học67525922_2076928009280194_5829057724968599552_n 67567865_354273492178425_4116325961048260608_n 67589692_505069516706499_4262237377461747712_n 67609302_378858666022714_8292424582522994688_n (1) 67609302_378858666022714_8292424582522994688_n 67618029_435376773716743_8783229590861512704_n 67697821_926976300984277_969416853631795200_n 67752899_1085301358337657_3907922933686730752_n 67929643_514566589315548_4558004003878731776_n 68457772_398226967481442_315716096671875072_n

Các em HS hăng say với phần mềm KAHOOT

67525921_2073975012910146_697265735524679680_n

Khen thưởng các bạn đạt nhất nhì ba trong cuộc thi