NGOẠI KHÓA GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀ PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Tháng Sáu 3, 2020 2:11 chiều

Thực hiện kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2020. Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, gia đình và toàn xã hội về thực hiện sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong trường học.

Giúp các em hiểu rõ và hiểu đúng về sự phát triển, những thay đổi của cơ thể trong giai đoạn tuổi dậy thì, cách tiếp cận và chấp nhận sự thay đổi đó một cách thoải mái. Các em biết thế nào là xâm hại tình dục và có các biện pháp để phòng tránh  xâm hại tình dục trẻ em.

Vào lúc 14h30 phút đến 17h00 phút ngày 28 tháng 5 năm 2020. Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức Ngoại khóa “Giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học” 

 

IMG-4404    IMG-4405

IMG-4407 IMG-4409

Hoạt động đã được sự đồng thuận của Ban giám hiệu nhà trường, cha mẹ học sinh và cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường. Học sinh tham gia ngoại khóa với tinh thần nghiêm túc, hào hứng và thu nhận được nhiều kiến thức, kỹ năng rất bổ ích.