Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021- 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa

Tháng Tư 1, 2021 2:14 chiều

Thực hiện theo Kế hoạch số 17/ KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND thị trấn Liên Nghĩa về Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021- 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa. Sáng thứ bảy từ 7 giờ 00  – 8 giờ 00 ngày 27/3/2021 Toàn thể CB- GV- CNV trường Tiểu học Kim Đồng cùng với toàn thể CB-CNV các ban ngành cùng tham gia.

165707482_1816969535136441_6252449236998915564_n

Về nội dung khẩu hiệu tuyên truyền gồm:  “Rèn luyện thân thể – Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể – Kiến thiết đất nước”

 

164797252_1816969725136422_5011823570083779819_n 164818322_1816969808469747_29209990993621611_n 164844235_1816969758469752_8837575651540807815_n 164878893_1816969828469745_3790945540299395589_n 164996898_1816969645136430_6830455710603852652_n 165792980_1816969701803091_5555704190023331986_n

Một số hình ảnh của CB-GV-CNV trường TH Kim Đồng tham gia chạy Olympic

Đây là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia tập luyện thể dục, thể thao, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.