Author Archives for thkimdong

6

HỘI THẢO – CHUYÊN ĐỀ: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC năm học 2020-2021

Tháng Tư 1, 2021 7:48 sáng Published by Leave your thoughts

    HỘI THẢO – CHUYÊN ĐỀ: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC... View Article